Мълчанието в онези дни бе престъпление, заблудата – също

 

Димитър В. Аврамов

 

Един месец след взривовете в Чернобил потокът от дезинформация у нас нарастваше успоредно със засилващия се скептицизъм у населението към добре фризираните и лаконични съобщения за размера на бедствието. На 30 април тогавашният „флагман“ на българската журналистика в. „Работническо дело“ предаде кратко съобщение на ТАСС: „Сега обстановката  в електроцентралата и местността около нея е стабилизирана“. Последва друго на 1 май: „Равнището на радиацията в района на атомната централа и селището край нея е спаднало“... На 4 май заблудата сменя произхода си. Съобщение на КИАЕМЦ: „Данните от изследванията в последните 24 часа показват, че нивото на радиацията (в България – б. Д.А.) не представлява опасност за населението и околната среда“. 6 май, КИАЕМЦ: „В по-голямата част от окръзите няма изменение в нормалната радиационна обстановка. В някои от тях бе регистрирано увеличение до три пъти. Не съществува опасност за здравето на населението“...

 

В същото време засекретените протоколи  с изследванията на учените се попълват с друго, убийствено съдържание. Ето го: Интензивното  радиоактивно замърсяване на приземния въздух започва в периода 30 април – 2 май. Най-високите  стойности са от 10 000 до 50 000 пъти по-високи от нормалния фон, средното за страната е 20 000 пъти. Абсолютният максимум на отлаганията върху земната повърхност (без да смятаме Йод-131) е измерен на 3 май на връх Ботев – 120 хиляди бекерела на квадратен метър. Сумарната активност, отложена през май в Южна България, се колебае между 340 и 1700 пъти над обичайните стойности. В Северна – от 90 до 1 400. В планинските райони – между 1 300  и 31 000 пъти. Само на 2 май в района на София (същото е и в други райони)  са се утаили толкова радиоактивни вещества, колкото за периода 1969/1986 г. В различни проби специалистите откриват около 15 нуклида:  Йод-131, 132, Цезий – 134, 136, 137, Стронций – 90, Барий, Цирконий, Ниобий, Церий...

 

Табуто върху истината обаче се оказва несигурно средство, затова механизмите на заблудата се задвижват припряно и във всички посоки. Нищо, че мълчанието в онези дни бе престъпление, заблудата – също. След продължително информационно  затъмнение на 7 май телевизията излъчи забележително по своята безочливост интервю с чл.-кор., проф. Любомир Шиндаров – първи заместник-министър на народното здраве и главен санитарен инспектор на републиката. Според съжденията му, на 2 май в края на деня в отделни райони  е „регистрирано повишение на естествената фонова радиация до 3 пъти. Подчертавам, твърди той, че се касае за леко увеличение на фона“. С водата и кравето мляко положението е цветущо. Е, има известни проблеми с овчето, но „бих казал, че този процес бе своевременно засечен и спряхме употребата. Сега млякото от овцете се преработва в трайни продукти, складира се, ще се изчака“. И т. н.

 

КОГА бе „засечен процесът?“ И как населението в по-тежко засегнатата Южна България и планинските райони разбра, че не трябва да консумира овче мляко при цялата дезинформация?  КОЙ и с КАКВА  апаратура го измерваше в държавния сектор? А в личния?.. После с една пречудна словесно-мисловна еквилибристика от екрана ни уверяваха, че (наложителната според някои специалисти) йодна профилактика била напълно излишна. И за да успокои разпънатата ни от терзания душа, заместник- министърът заяви достопочтено: “Ние получаваме най-точна информация за средата, в която живее, в която се труди и провежда отдиха си нашето население“.

 

Този път маститият професор бе казал истината. Което означава: той и онези над него СА ЗНАЕЛИ отлично цитираните по-горе убийствени  данни за замърсяванията  у нас. Познавали  са и документацията в щаба на Постоянната правителствена комисия (ППК). Там има любопитни неща. Например, Сводка № 68 от 5 май: Високи стойности на фоновата  радиация се запазват в София, Търговищки, Пазарджишки, Кърджалийски, Силистренски окръг.  Сводка № 72 от 6 май (ден преди телевизионното интервю с проф. Шиндаров): Към 6 часа фонът в 19 окръга е не 3, а между 5 и десет пъти над нормалното. Пак там: в 13 окръга е заразено кравето мляко, в 13 овчето, в 16 – фуражните  култури (люцерна и репко)... А в Централната  лаборатория  по радиационна защита и токсикология към Селскостопанската  академия записват в протоколите: „Сумарната  активност на количествено доказаните  радионуклиди в овчето мляко на 5 май възлиза на 39 332 бекерела на литър, което е 79 пъти над пределно допустимата концентрация“ (2000 бк/л за възрастни и 500 – за деца – б. Д. А.).

 

Междувременно екипи на ВМА, СУ „Св. Климент Охридски“ и Медицинска академия извършват изследвания в различни райони на страната. По съвета на учените в армията вземат екстрени защитни мерки. Специалните инструкции за хранене  в  условията на радиоактивно замърсяване се спазват безусловно, дори при полева обстановка. Резултатът? Проучванията (в Сливен, например) показват максимално 10 пъти по-малко Йод-131 в щитовидната жлеза при войниците - за разлика от ученици и възрастни. Значително по-високото общо  дозово натоварване в Южна България  достига при някои хора...6 000 бекерела.

Съобщенията за тревожното  състояние на населението, на храни и фуражи в първите два месеца от аварията продължават, прогнозите също не стимулират апетита. Любопитно е как се чувства ППК в менгемето от подобна информация и нескончаемият натиск на „вироглави“ учени да се вземат най-сетне  незабавни и ефикасни мерки. Което пък означава и пълна гласност за обстановката. Не, само това не!... Иначе мерки се вземат. Указания „надолу“, доклади „нагоре“ – по правило умерено розови. Бързината на реакцията  личи и от печата на тогавашния  окръжен съвет в Пловдив върху небезизвестната заповед  148 от 4 май. Заведена е на 7-ми, после още два дни пътува от съвета до местната измервателна станция. Когато не дните, а часовете и минутите се оказват съдбоносни... Играта на криеница все така продължава – някаква непонятна, отблъскваща тактическа  схема, обременена със „синдрома на щрауса“.

 

(Следва)

 

 

 

 

 

Р А З С Л Е Д В А Н Е

Отлаганията на радиоактивни  вещества у нас са хиляди пъти над  нормалното