ПРОДУЦЕНТ: ФРОГ НЮЗ        ДИЗАЙН: СТУДИО ГРАФИКА

Вдишването на разпрашено ядрено гориво увеличи общото облъчване  на населението у нас

 

Димитър В. Аврамов

 

Тежката радиационна обстановка  в България, въпреки кампанията за дезинформиране,  не остана скрита за редица други страни и това  директно удари върху търговските ни отношения с тях. Износът ни бе лишен от 1700 тона шилешко месо, 500 т сирене, 2 500 шилета – живо тегло. Три кораба с 20 000 животни ни върнаха от Либия и след едномесечно пътешествие четириногите  корабокрушенци  акостираха на родния бряг, полуживи от глад. Подобна бе съдбата и на 100 тона билки, а в периода май 1986 – април 1987 г. общо 100 хиляди тона месо се намират  под радиационно-хигиенна  забрана.

 

Може да си обясним нервността в действията на някои  хора в подобна обстановка. Особено, ако в редките мигове на самопреценка усетят, че нещо жестоко и необуздано им се изплъзва, неподвластно на манипулаци и забрани. Трябва само една искра и тя идва, когато учените установяват, че приземният въздух в страната е истински звезден свят от радиоактивни частици. В науката те са известни под името „горещи  частици“. За първи път са открити по време на ядрените опити в атмосферата преди години. Чернобилските са далеч по-опасни, не само заради грамадното си количество, пръснато от Скандинавия до Гърция. Поради „специфичната смес на изотопите в реактора“, усредненият период за намаляване  на активността им е 10 пъти по-продължителен. Те са чист радиоактивен материал, разпрашено ядрено гориво с малки размери. Попаднали в белия дроб, създават големи дозови натоварвания, некротизират околната тъкан и увеличават опасността от злокачествени образувания. Капсулирането им в тази тъкан не е преграда за бета-лъчението и на определено разстояние се създава заплашена зона в организма.

 

Приносът на горещите частици за общото радиоактивно облъчване на населението е много висок. Най-голямата им концентрация у нас е в периода 2–8 май  1986-та. В кубически метър въздух техният брой  достига стотици със средна активност...250  бекерела. (За един ден човек поема 20 куб. м. въздух).  Тревогата на учените нараства, когато откриват в отделни частици и алфа-лъчение – при него опасността се покачва от 10 до 1000 пъти. Изотопният състав на частиците кара склонните към философия да се замислят за преходността на живота: Цирконий – 95, Рутений – 103, Церий – 141 и 144, Ниобий – 95, Барий – 140, Лантан, Стронций...

 

Първите частици у нас са открити на 3 май от проф. Цветан Бончев, завеждащ катедрата „Атомна физика“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и проф. Иван Узунов. На следващия ден потокът от тревожни доклади на учените става още по-пълноводен. Освен двамата професори, под анализите стоят подписите на проф. Костадинов от Химическия факултет на СУ, главния радиобиолог на  армията  ст.н.с./ д. м.н. Илия Белоконски, на заместник-ректора на университета проф. Матеев, на специалисти от различни направления. Само от СУ докладът е  150 страници.

 

На 5 май Експертната комисия настоява да се забрани излизането на децата навън. Препоръката е оставена без последствие. Потокът от тревожни  анализи се насочва и към тогавашния председател на БАН акад. Благовест Сендов, Постоянната правителствена комисия (ППК), Гражданската отбрана, специалисти от СУ и ВМА събират и проучват експресно материали, подготвят инструкции за защита. На 11 май в катедрата „Атомна физика“ се събират изтъкнати учени, за да обсъдят проблема. Вместо загриженост, реакцията на властимащите е неочаквана, почти куриозна. На съвещанието присъства и небезизвестният зам.-министър на народното здраве  проф. Шиндаров, който се свързва по телефона с Григор Стоичков и ... забранява всякакви дискусии по въпроса. Независимо от това обсъждането продължава и учените изготвят съответните препоръки. Сред тях е и отменяне на летните ученически бригади, спортните игри (особено на открито), пионерските лагери. Вярна на стила си ППК отговаря с частични мерки. Децата метат училищните дворове, други си играят в пясъка и с прахоляка вдишват горещи частици.

 

Между 4 и 18 май се извършва поредното безумие срещу здравето на  малки и големи. В този период се провеждат масови кросове, само в София стартират 41 000 деца и възрастни – апелите на учените отново не са чути. По същото време в ППК са извикани спешно членовете на  Експертната комисия – те настояват, че дозовото натоварване на населението е много голямо и нормите в хранителния режим трябва да станат по-строги. Отсрещната страна слуша със странно мълчание, обяснението за него ще проличи твърде скоро. На следващия ден проф. Цветан Бончев изпраща до Постоянната правителствена комисия и Гражданската отбрана поредния  доклад – опасността от горещите частици далеч не е отминала.  По същото време шефът на ППК Григор Стоичков изпраща до председателите на СНС и ОНС телеграма със следното съдържание: ограниченията за овчето и козето мляко продължават, донякъде и за кравето, зеленчуците от личния сектор да не се допускат до пазара, а производството и употребата на люцерново брашно да се преустанови. А заедно с това  било предстоящо съобщение на БТА за...“ОТМЕНЯНЕ на въведените  ограничения“. И то наистина излиза на 24 май. Ето го: „Постоянните наблюдения и анализи на радиационната  обстановка показват, че  радиационният фон в страната е в рамките на естествения. Поради  това въведените  ограничения  се отменят. Извършваният специален контрол на морската вода и бреговата ивица – курортни  обекти, почивни станции и детски лагери, показва, че те не са замърсени и могат да се използват без ограничения“...

 

В една от последните ни срещи председателката на Експертната комисия Здравка Печеникова нарече това съобщение „свръхцинизъм“. Ще добавя: на тази дата, 24 май 1986 г., то е престъпление  срещу нацията, извършено с пълното съзнание за тежката радиационна обстановка в страната.

 

(Следва)

 

 

 

Р А З С Л Е Д В А Н Е

Радиоактивни  частици отровиха приземния въздух над България